Ochrana osobných údajov

Vážení obchodní partneri,
Spoločnosť MERFOR, a.s. rešpektuje súkromie všetkých svojich obchodných partnerov a týmto informuje
všetkých svojich partnerov, že zodpovedne pristúpila k zavedeniu ochrany osobných údajov podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
Týmto Vám spoločnosť MERFOR, a.s. poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov
v zmysle čl. 13 GDPR a v spojení s § 19 Zákona (ďalej ako „Informácie“).
Nižšie nájdete informácie, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely a ako dlho naša spoločnosť tieto osobné
údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracúva, komu osobné údaje poskytujeme a aké práva Vám
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov náležia.

Našu webovú stránku www.merfor.sk je možné si prehliadať bez nutnosti zadania osobných údajov a to
v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov.

Ak ste našim obchodným partnerom informácie, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje, získate TU.

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov TU.

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk