Profil spoločnosti

Spoľahlivý dodávateľ mäsa prvotriednej kvality
Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2006 a spolupracujeme s najvýznamnejšími bitúnkami a rozrábkami v EU. Našou prioritou je ponúknuť vám kvalitné obchodné partnerstvo na základe širokého sortimentu chladeného a mrazeného mäsa prvotriednej akosti. Neustále pracujeme na rozširovaní našich produktových radov, aby sme vyhoveli špecifickým požiadavkám trhu a našich zákazníkov.

V rámci exportu a importu mäsa sa zameriavame na väčšiu časť strednej Európy - slovenský, poľský, český a maďarský trh.

Naše hodnoty

Kvalita

Zabezpečenie dovozu chladeného a mrazeného mäsa prvotriednej kvality je pre nás prvoradé.

Spoľahlivosť

Neustále sa zameriavame na vylepšovanie logistických služieb. Pre klientov sa snažíme navrhovať najlepšie riešenia, pre kvalitu prepravy robíme maximum.

Partnerstvo

Našim dlhodobým cieľom je ponúknuť vám kvalitné obchodné partnerstvo v rámci krátkodobej a dlhodobej spolupráce.

Profesionalita

K obchodným partnerstvám pristupujeme profesionálne, podnikáme zodpovedne.

Podnikáme zodpovedne

Našim cieľom nie je len vytváranie zisku, ale takisto dodržiavanie etických štandardov v súlade s podnikovou filantropiou, ktorá je pevnou súčasťou nášho podnikania.
Od roku 2014 sme držiteľom pečate Spoločensky zodpovedný podnik. Tento titul sme získali na základe hodnotenia verejných obstarávateľov, ktorí v rámci kritérií kvality hodnotili dodržiavanie zmluvne deklarovaných požiadaviek, včasné plnenie, množstvo reklamácií a dodržiavanie spôsobu kvality a plnenia.
Titul Spoločensky zodpovedného podniku našim obchodným partnerom okrem iného zaručuje profesionálny prístup pri plnení zmluvných dohôd, ako aj kvalitu dodávaného tovaru.
Pečať spoľahlivosti v hodnotiacom systéme podnikov Slovenského hospodárstva prideľuje Slovenská informačná a marketingová spoločnosť v spolupráci s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.nissr.sk.

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov TU.

Spoločensky zodpovedný podnik 2014

MERFOR, a. s.
Dunajská 46
811 08 Bratislava
Email: merfor@merfor.sk